Wszystko pod kontrolą

Warunki gwarancji / pdf
 1. Firma P.I.E. Inel Sp. z o. o. (zwana dalej Sprzedającym) udziela Kupującemu 5 lat gwarancji na silniki rurowe oraz na sterowanie elektroniczne licząc od daty sprzedaży towaru.
 2. Gwarancja udzielana jest wyłącznie Kupującemu, zaś podstawą roszczeń z tytułu gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu: faktura VAT lub paragon, wystawione przez Sprzedającego.
 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w nabytym towarze tj. wady ukryte powstałe wskutek wad produkcyjnych lub/ i ukrytych wad materiałowych produktów niemożliwych do wykrycia w momencie odbioru towaru.
 4. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zgodny z instrukcją obsługi montaż urządzeń i ich prawidłowa eksploatacja.
 5. Kupujący zobowiązany jest zgłosić wady ukryte w formie pisemnej lub telefonicznej niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 6. Ewentualne wady ukryte nie zwalniają Kupującego od obowiązku terminowego uregulowania płatności.
 7. Sprzedający jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczania towaru do siedziby Sprzedającego.
 8. Gwarancji nie podlegają:
  - urządzenia zainstalowane niezgodnie z instrukcją lub które zostały poddane ingerencji przez użytkownika typu zmiana konstrukcyjna/ przeróbka;
  - urządzenia, użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem
  - uszkodzenia powstałe w skutek oddziaływań czynników zewnętrznych pochodzenia mechanicznego, termicznego, chemicznego;
  - materiały eksploatacyjne podlegające procesowi naturalnego zużycia (np.baterie).
 9. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego zasadności zgłoszenia reklamacyjnego wadliwy towar podlega naprawie bądź nieodpłatnej wymianie.
 10. Naprawy/wymiany można dokonać w siedzibie Sprzedającego tj. w Gdańsku przy ul. Mostowej 1 w trybie natychmiastowym lub przesyłając towar wadliwy.
 11. Kupujący jest zobligowany do każdorazowego ustalenia ze Sprzedającym przesłania towarów wadliwych.
 12. Sprzedający pokryje koszt dostarczenia na adres krajowy Kupującego towaru wolnego od wad, w zamian za otrzymany od niego towar uszkodzony.
 13. Sprzedający nie ponosi kosztów związanych z demontażem i robocizną związaną z wymianą uszkodzonych towarów oraz kosztów związanych z dostarczeniem ich do siedziby Spółki.
 14. Kupującego nie obejmuje prawo do domagania się zwrotu utraconych zysków lub poniesionych strat związanych z wadą produktu oraz naprawienia szkody związanej z utratą wizerunku Kupującego.
 15. W przypadku nie uwzględnienia przez Sprzedającego zgłoszonej reklamacji wszystkie koszty poniesione z w związku z jej rozpatrzeniem ponosi Kupujący.
 16. Towar, którego reklamacji nie uznano, pozostaje do odbioru Kupującego przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zostanie automatycznie poddany procesowi utylizacji.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Prawa Handlowego.
Pozycji w schowku:

Możesz dodać do schowka dowolną ilość produktów z oferty "inel", po czym przejść do formularza, aby dokończyć proces „Zapytaj o cenę”.

  Przejdź do formularza

  Nasze produkty

  Kontakt

  ul. Mostowa 1
  80-778 Gdańsk, Polska
  (woj. pomorskie)

  tel. +48 58 305 49 77
  fax +48 58 301 15 81

  inel@inel.gda.pl
  biuro@inel.gda.pl

  NIP: 5830005555
  REGON: 008009740

  Newsletter. Zapisz się!

  Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o produktach Inel, zostaw swój adres email.

  Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2017  P.I.E. Inel Sp. z o.o.Polityka prywatności

  x
  xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
  xThis website uses cookies. We use information saved in cookies to ensure easier use of our website and to tailor it to your individual needs. Continuing to browse without changing your settings means that you consent to receive all cookies within the website. Bear in mind that you can always change your browser settings.
  xDiese Internetseite verwendet Cookies. Wir nutzen Informationen, die über Cookies gespeichert werden, um einfachere Nutzung unserer Internetseite zu gewährleisten und diese an individuelle Bedürfnisse der Benutzer anzupassen. Indem Sie unsere Internetseite weiter betrachten, ohne die Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich damit einverstanden, alle auf der Internetseite gesetzten Cookies zu erhalten. Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie die Einstellungen Ihres Internet-Browsers jederzeit ändern können.